Historie

 Šedesátá, sedmdesátá léta... a vše se zde točí kolem města Písku.  Ale je zde i pár fotek z Milevského regionu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V galerii domy a ulice jsou fotografie domů z různých částí města, které ustupují nové výstavbě. V části nábřeží jsou domy v Rybářské, ve Svatotrojické a v Čechově ulici kolem řeky Otavy, které právě uvolňují místo novým projektům a konečně lidičky, které snad někdo pozná a vzpomene si na ně. Zpěváci, koncerty - to je pár snímků z tehdejších let.  
A hospody - netřeba hovořit.
Další staré naskenované fotografie budu postupně přidávat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    domy, ulice...

    Obrázky mizejících starých domů, které budou zanedlouho
     nahrazeny novou výstavbou.
     A vše bude nezvratně jiné.
    (Dočasně zrušeno).


    nábřeží...
    Tyto fotografie byly pořízeny v době, kdy už probíhala
    demolice domů pro pozdější výstavbu vysokých břehů řeky
    Otavy.
    (Dočasně zrušeno).


    lidičky...   
    Opět návrat do druhé poloviny minulého století.
    Několik obrázků lidí žijících v té době v tomto městě.
    Snad se někdo na těchto snímcích pozná, snad je někdo
    pozná a vzpomene si na ně.
    (Dočasně zrušeno).


      zpěváci, koncerty...

    Pár fotek zpěváků z konce šedesátých a ze
    začátku sedmdesátých let. 
    

 

                                                                
   hospody...

    Několik momentek z hospody v Kovářově a KD
    v Milevsku.

 

 

 

 

 

Královské a v báječných časech krajské město Písek.

Na břehu zlatonosné Otavy založili čeští králové kolem roku 1243 město nejen pro těžbu zlata a k ochraně Zlaté stezky, ale i jako základnu královské moci rodu Přemyslovců na jihu Čech.

Jan Lucemburský propůjčil Písku městská práva Starého Města pražského se všemi privilegiemi. Karel IV. potvrdil Písek jako sídelní město Prácheňského kraje.